Ağustos 2022 – Çağrı Metni

Dosya: Feminist Edebiyat ve Eleştiri

Bugüne dek Geç Osmanlı ve Türkiye’de modernleşme, duygu ve duygulanım, pedagoji ve beden gibi temaları ele alan Feminist Tahayyül, yeni sayısında edebiyata odaklanıyor. Bu sayı, araştırmacıları edebiyat ekseninde feminist tahayyülü mümkün kılan yolları, patikaları ve izleri takip etmeye çağırıyor.

Edebiyat üzerine yürütülen feminist çalışmaların, dilin, kültürün, tarih yazımının ve toplumsal ilişkilerin eril bağlarını görmemize, bunlar arasındaki ilişkileri yeniden düşünmemize ve dildeki ayrımcı yapıları çözümlememize olanak sağlayacağına inanıyoruz. Öte yandan edebiyatı feminist tahayyülü inşa eden bir yol arkadaşı olarak görüyoruz.

Bu bağlamda yeni sayımıza feminist edebiyat, feminist eleştiri, temsil, dil ve söyleme dair eleştirel incelemeler, edebiyat üzerine feminist tahayyülle üretilen tematik çalışmalar, feminizmle kesişen teoriler perspektifinde metin incelemeleri, edebiyat çalışmalarında feminist yöntem, feminist bir mücadele olarak yazma ve edebiyat tarihi konularındaki katkılarınızı bekliyoruz. Sayıda ayrıca bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde, edebiyat üzerine düşünen ve tartışan feminist yaklaşımlara alan açmayı da amaçlıyoruz.

Bu nedenle Feminist Edebiyat ve Eleştiri sayımızda sizleri feminizmin edebiyat ile ilişkisini çeşitli açılardan düşünmeye davet ediyoruz. Alanla ilgili makale, araştırma notu, çeviri, söyleşi, kitap değerlendirmesi, sanat eleştirisi ve tez tanıtımı türündeki yazılarınızı 30 Mayıs 2022 tarihine kadar bizimle paylaşabilirsiniz. Tema dışı yazılar ve  sorularınız için ftdergi@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Sayı Editörleri

Sevcan Tiftik, Özge Özdemir