005.Güneş Sokak, Kadın ve “Beyaz Türk” Denen Kâğıttan Bebek

FT22-5