Dergi Hakkında

Amaç

Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi yılda iki kez (Şubat ve Ağustos) çevrimiçi olarak yayınlanan hakemli, akademik, interdisipliner ve açık erişimli bir dergidir.

Dergi üretilecek olan feminist bilginin erişilebilirliğini ve arşivlenmesini kolaylaştırmak ve aynı zamanda Türkiye’de feminist bilginin pratik ve kuramsal yönelimlerini görünür kılmak amacıyla her dört sayısından üçünü temalı ve online olarak yayınlanmaktadır. Temalı sayılarda sınırlı olarak temasız yazı kabul edebilir. Her üç temalı sayıdan sonra gelen sayısını ise temasız olarak çıkaran dergi, temasız sayılar ile alandaki eğilimleri takip etmeyi ve yansıtmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Feminist Tahayyül’ün yazı dili Türkçe’dir. Hakemli makaleler dışında araştırma notu, çeviri, kitap değerlendirmesi, söyleşi, tez tanıtımı ve sanat bölümlerine yazı kabul edilmektedir. Yazıların formatı ile ilgili bilgi için Yazar Yönergesi sayfasına bakabilirsiniz. Derginin amacı ve kapsamı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Yayın Politikası sekmesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, yazarlardan yazılarını yayınlamak için herhangi bir ücret talep edilmez.

Feminist Tahayyül, analitik ve etik bilgi üretim süreçlerinden geçmiş tüm interdisipliner çalışmalara, farklı feminist akımlara ve perspektiflere açık olmakla birlikte, eşitsizliği ve ötekileştirmeyi –dolaylı da olsa– pekiştirecek yazılara ve perspektiflere yer vermemek konusunda oldukça dikkatli ve kararlıdır. Feminist akademik bilgi üretiminde ulusal ve uluslaraşırı güncel teorik ve yöntemsel tartışmaları takip etme gayretinde olan dergi, bu katkıyı;

  • toplumsal cinsiyetin çeşitli formlarına ve ilişkilerine eleştirel bakan,
  • cinsler arasındaki eşitsizliği anlamaya ve bunu alt üst etmeye adanmış,
  • cinsiyetin toplumsal olanı şekillendirme ve onunla şekillenme sürecindeki farklılıkları ele alan,
  • cinsiyetin diğer eşitsizliklerle olan ilişkisini göz önünde bulunduran ve kesişimsel yaklaşımlara ev sahipliği yapan,
  • feminist araştırmanın eleştirel teoriden gelen sorularını açmaya çalışan,
  • gündelik hayatın bilgisinin, duyguların ve deneyimlerin ‘bilimsel’ bilgi üretimiyle ilişkisini ele alan çalışmalar aracığıyla oluşturmak gayretindedir.

ISSN: 2717-6711