Dergi Hakkında

Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi yılda iki kez (Şubat ve Ağustos) çıkan hakemli, akademik ve interdisipliner bir dergidir.

Dergi üretilecek olan feminist bilginin erişilebilirliğini ve arşivlenmesini kolaylaştırmak ve aynı zamanda Türkiye’de feminist teorinin pratik ve kuramsal yönelimlerini görünür kılmak amacıyla temalı ve online olarak yayınlanmaktadır. Yazı dili Türkçe’dir.

Tema dışı yazı da kabul eden Feminist Tahayyül’deki yazıların formatı ile ilgili bilgi için Yazar Yönergesi sayfasına bakabilirsiniz. Ayrıca, derginin amacı ve kapsamı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Yayın Politikası sekmesini ziyaret edebilirsiniz.

ISSN: 2717-6711