Dergi Hakkında

Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi yılda iki kez (Şubat ve Ağustos) çevrimiçi olarak yayınlanan hakemli, akademik, interdisipliner ve açık erişimli bir dergidir.

Dergi üretilecek olan feminist bilginin erişilebilirliğini ve arşivlenmesini kolaylaştırmak ve aynı zamanda Türkiye’de feminist bilginin pratik ve kuramsal yönelimlerini görünür kılmak amacıyla her dört sayısından üçünü temalı ve online olarak yayınlanmaktadır. Temalı sayılarda sınırlı olarak temasız sayı kabul edebilir. Her üç temalı sayıdan sonra gelen sayısını ise temasız olarak çıkaran dergi, temasız sayılar ile alandaki eğilimleri takip etmeyi ve yansıtmayı amaçlamaktadır.

Feminist Tahayyül’ün yazı dili Türkçe’dir. Hakemli makaleler dışında araştırma notu, çeviri, kitap değerlendirmesi, söyleşi, tez tanıtımı ve sanat bölümlerine yazı kabul edilmektedir. Yazıların formatı ile ilgili bilgi için Yazar Yönergesi sayfasına bakabilirsiniz. Ayrıca, derginin amacı ve kapsamı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Yayın Politikası sekmesini ziyaret edebilirsiniz.

ISSN: 2717-6711