Yazar Yönergesi

Yayın Politikası

Yazı Türleri

Feminist Tahayyül’e makale, araştırma notu, sanat, kitap değerlendirmesi ve tez tanıtımı kategorilerine yazılarınızı gönderebilirsiniz.

 1. Makale: Bu bölüme gönderilecek özgün araştırmadan türetilmiş olan yazıların kaynakça ve dipnotlarla birlikte 6000- 8000 kelime arasında olması gerekir. Editörlerin onayladığı durumlarda kelime sınırı %10 aşağı ya da yukarı sınırlarda olabilir. Ampirik araştırmaya dayanan makalelerin metodoloji başlığı içermesi ve bu başlığın altında saha çalışmasına dair detaylar sunulması teşvik edilir. Ayrıca, makale 150-200 kelimelik hem Türkçe hem İngilizce yazılmış bir öz bölümü içermelidir.
 2. Araştırma Notu: Yazarların -teorik ve/ya ampirik- araştırma sürecinin kendisini analiz ettikleri yazılardan oluşan bu bölüm, 2000-3000 kelime arasındaki yazıları kabul eder. Yazılar makaleden farklı olarak spesifik bir argümana odaklanmak yerine, feminist yöntemin temel tartışma alanlarından/kavramlarından herhangi birine odaklanan öz-düşünümsel bir pratik olarak oluşturulmalıdır.
 3. Sanat: Sanat bölümü öykü ile birlikte roman, sergi, fotoğraf ve sinema kritiği kabul eder. Bu bölüme gönderilecek yazılar için kelime sınırı bulunmamaktadır.
 4. Söyleşi: Bu bölüme, çalışmaları derginin temasına odaklanan herhangi bir araştırmacı ile gerçekleştirilen görüşmeler veya birkaç araştırmacının konuyu birlikte tartıştığı yuvarlak masa görüşmeleri gönderilebilir. Söyleşi bölümü için yazı oluşturmadan önce Feminist Tahayyül ile iletişime geçmeniz önerilir.
 5. Çeviri: Derginin kongre özel sayısı uluslararası alanda önemli yer edinmiş ve Türkiye’deki feminist araştırma gündeminde de anlamlı olacağı düşünülen çevirileri yayınlar. Çevirmek istediğiniz metin ile ilgili Feminist Tahayyül ile iletişime geçmeniz önerilir.
 6. Kitap Değerlendirmesi: Derginin teması ile ilişkili olan, alanda yeni yayınlanmış kitap değerlendirmelerini içeren bu bölüm için yazıların 1000-1500 kelime arası olması gerekir. Bu bolümde, ele alınan kitabın özeti yerine eleştirel bir değerlendirmesi beklenmektedir. Bu bölüme yazı yazmak isterseniz bizimle iletişime geçiniz.
 7. Tez Tanıtımı: Derginin temasına bağlı olarak, yüksek lisans ve doktora tezlerinin 500-1000 kelimeyi aşmayacak bir tanıtımı bu bölüme gönderilebilir.

Sanat bölümü dışındaki bölümler ile ilgili sorularınızı ftdergi@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Tüm bölümler yazıların formatı başlığı altındaki kurallara bağlı kalınarak hazırlanmış metinleri kabul eder.

Yazı Gönderimi

Yazılarınızı çağrı metninde belirtilen teslim tarihine kadar Yazı Yükle bölümünden teslim edebilirsiniz.

Yazınızın editörlere ulaştığına dair onay e-mailini 3 iş günü içerisinde almazsanız, lütfen Feminist Tahayyül ile iletişime geçiniz.

Editör Değerlendirmesi (Ön Değerlendirme)

Feminist Tahayyül kendisine iletilen yazıları hakem değerlendirmesine göndermeden önce, yazıların derginin yayın politikasına, belirtilen temaya ve istenilen formata uygun olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca Turnitin programını kullanarak yazının intihal içermediğinden emin olur.

Daha önce başka bir yerde yayınlanmış ya da yazarın başka bir yazısıyla büyük oranda benzeşen yazılar hakemlik süreci için değerlendirmeye alınmaz.

Ön değerlendirme sürecini geçemeyen metinlerin yazarları, yazı iletildikten sonraki 10 iş günü içerisinde bilgilendirilir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Dergiye iletilen metinler, yazının konusunda yetkin iki farklı hakeme yönlendirilir. Editörler, hakemlerin yazarın kim olduğuna dair bilgi sahibi olmadığından emin olur, yazarın adını ve kurum bilgilerini saklı tutarlar.

Hakemlere, kendilerine iletilen yazıları değerlendirme kriterlerini referans alarak değerlendirmeleri için 6 hafta süre tanınır.

Yazının yayınlanabilmesi için her iki hakemin de olumlu görüş bildirmesi gerekir. Hakem raporlarının birbirleriyle çeliştiği durumlarda, 3. hakemin görüşüne başvurulur.

Değerlendirme Kriterleri

Feminist Tahayyül kendisine iletilen yazıları derginin yayın politikası, yayın etiği ve yazıların formatı başlıkları altında belirtilen hususların dışında (ön değerlendirme), ilgili literatüre hakimiyet ve katkıları, sundukları argümanların analitik gücü ve oluşturulma sürecinin şeffaflığı ekseninde değerlendirir.

Tüm hakemler değerlendirme raporlarını aynı değerlendirme formu üzerinden Feminist Tahayyül’e iletirler. Hakem değerlendirmesi sonucunda yazarlar dört farklı şekilde bilgilendirilebilir:

 1. Kabul Edilmeme: Yazı editör değerlendirmesini geçmiş olmasına rağmen, her iki hakemden ya da üç hakemin ikisinden gelen raporlar sonucunda yazının gönderildiği haliyle akademik olarak katkı sağlayabilmesinin mümkün olmaması durumudur.
 2. Yeniden Yazım: Yazının temel argümanını tam olarak cevaplayamadığı, yöntemsel olarak daha fazla detaya ihtiyaç duyulduğu ve/ya literatürle ilişkinin temel bir katkının dahil edilmesinin istendiği durumlar. Yeniden yazılmış metin tekrar hakemlere gönderilir ve değerlendirme sürecine alınır.
 3. Ufak Değişiklikle Kabul Edilme: Yazının argümanlarının güçlendirilmesinin istendiği durumları kapsar.
 4. Kabul Edilme: Her iki hakem değerlendirmesinin de yazının değişiklik gerektirmeksizin yayınlanabileceğini belirttiği durumlara işaret eder.

Yazıların Formatı

Dergiye gönderilecek olan yazıların biçimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

BaşlıkTimes New Roman, ortalanmış, 14 punto ve bold.
Alt Başlıklar  Times New Roman, ortalanmış, 12 punto ve bold.
Ana Metin  Times New Roman, iki yana yaslı, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı.
Metin İçi AlıntıAlıntının 5 satırdan uzun olması durumunda; Times New Roman, 10 punto sağa yaslı, 1,15 satır aralıklı.
DipnotTimes New Roman, iki yana yaslı, 10 punto ve tek (1.0) satır aralıklı.
Özet200 kelime, Times New Roman, iki yana yaslı, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, Türkçe ve İngilizce yazılmış.
Anahtar KelimeÖzeti takiben anahtar kelimeler ibaresiyle birlikte sıralanmış 5 anahtar kelime.
TabloTimes New Roman, 11 punto, sol sütun sola yaslanmış ve bold, üst satır ortalanmış ve bold, diğer kutucuklar sola yaslanmış.

Kaynakça Gösterimi

Kaynakça gösterimi Harvard kaynak gösterim biçimine bağlı kalınarak yapılmalıdır. Endnote, Mendeley ya da Zotero gibi referans veri tabanları kullanımını teşvik ediyoruz.

Harvard Stili Kaynakça Gösterimi Örnekleri

Kitap

Salzinger, L. (2003) Genders in Production: Making Workers in Mexico’s Global Factories. Berkeley: University of California Press.

Derleme Kitap

Bora, A. & Günal, A. haz. (2002) 90’larda Türkiye’de Feminizm. İstanbul: İletişim.

Kitap Bölümü

Berik, G. (1996) Understanding the Gender System in Rural Turkey; Fieldwork Dilemmas of Conformity and Intervention. Wolf, D. haz. Feminist Dilemmas in Fieldwork içinde. Colorado: Westview Press: 56-71.

Elektronik Kitap

Zajda, J. I. (2005) International handbook on globalisation, education and policy research global pedagogies and policies. [online] Dordrecht: Springer. Erişim adresi: http://0‐ dx.doi.org.pugwash.lib.warwick.ac.uk/ 10.1007/1‐4020‐2960‐8 (Erişim tarihi: 30 September 2014).

* Link ve erişim tarihi vermeyi unutmayınız.

Makale

Ellis, C. (1999) Heartful Autoethnography. Qualitative Health Research, 9(5): 669-83.

* Elektronik ve basılı makaleler için aynı kaynakça gösterim biçimi kullanılabilir.

Rapor

Varghese, N. V. (2008) Globalization of higher education and crossborder student mobility. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

*Raporun yazarının bulunmadığı kurumlara ait raporlarda (Örneğin Tuik raporları gibi) kurumun tüm adı kullanılmalı, raporun sayısının bulunduğu durumlarda kaynakça gösteriminin sonuna eklenmelidir.

İnternet Sitesi

Coughlan, S. (2014) Iran’s students to have US online courses. [online] Erişim adresi: http://www.bbc.co.uk/news/business‐ 27637817 (Erişim tarihi:  09 September 2014).

* Yazar isminin bulunmadığı durumlarda anonimin kısaltması olarak Anon kullanılmalıdır. Direkt alıntı yapılması durumunda sayfa numarası yok ise kaçıncı paragraf olduğu yazılmalıdır.

Harvard Stili Metin İçi Kaynak Gösterimi Örnekleri

Direkt alıntı yapılmadığı durumlarda,

………..(Mutlu, 2018).

Mutlu’ya göre (2018) …….

……….. (Mutlu, 2018; Smith, 2009; Yılmaz, 2008).

…………(Mutlu ve Atay, 2007).

………… (Mutlu, Atay ve Tekin, 2015).

…………(Mutlu vd., 2013). * Üç yazardan fazla durumlarda.

Direkt alıntı yapılması durumunda,

“ Alıntı” (Mutlu, 2009: 23).

Mutlu’nun belirttiği şekliyle (2009: 23), “Alıntı”. 

Araştırma ve Yayın Etiği

Feminist Tahayyül COPE’un (Committee on Publication Ethics) yönergesini izlemektedir. Buna ek olarak, yazarların çeşitli sosyal bilimler derneklerinin (ISA, BSA, ASA) etik rehberlerindeki ortaklıklardan ve feminist etik tartışmalarından yola çıkarak oluşturulan “Telif Haklarının Korunmasına Dair Şartlar ve Etik İlkeler” formunu okuduklarını ve bahsedilen ilkeleri ihlal etmediklerini taahhüt etmeleri beklenmektedir. Yazının yayınlanma için kabul edilmesi durumunda yazar(lar) formu imzalar.

Dergi yayın sürecinin hiçbir kısmında ücret talep etmemektedir.

Feminist Tahayyül açık erişimli bir dergidir. Derginin okurları veya kurumlar dergiye para ödemeden erişebilirler; makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, basabilir ve bu metinlere bağlantı verebilirler. Dergide yayımlanan tüm makalelerden, akademik ilkelere uygun biçimde atıfta bulunarak faydalanabilirler.

Yazıların, Feminist Tahayyül’de yayınlanmasına ilişkin etik ilkeler şu şekildedir:

Editörler için:
● Editörler Turnitin programını kullanılarak yazının intihal içermediğini kesinleştirir.
● Feminist Tahayyül, katılımcıların bilgisi dışında yapılmış, katılımcıya araştırmanın içeriği ile ilgili yeterli bilgi verilmemiş, katılımcının fiziksel ve ruhsal sağlığı gözetilmemiş herhangi bir araştırma makalesini yayınlamaz.
● Feminist Tahayyül kendisine iletilen yazıları hakem değerlendirmesine göndermeden önce yazıların derginin yayın politikasına, belirtilen temaya, istenilen formata, etik ilkelere uygun olup olmadığını kontrol eder ve cinsiyetçi, ırkçı, ötekileştirici herhangi bir ifade içermediğinden emin olur.
● Daha önce başka bir yerde yayınlanmış ya da yazarın başka bir yazısıyla büyük oranda benzeşen yazılar hakemlik süreci için değerlendirmeye alınmaz.
● Ön değerlendirme sürecini geçemeyen metinlerin yazarları, yazı iletildikten sonraki 15 iş günü içerisinde bilgilendirilir.
● Ön değerlendirme sürecinden geçen metinler, yazının konusunda yetkin iki farklı hakeme yönlendirilir. Editörler, hakemlerin yazarın kim olduğuna dair bilgi sahibi olmadığından emin olur, yazarın adını ve kurum bilgilerini saklı tutarlar. Ayrıca hakemlerin kimliği yazarlarla paylaşılmaz.


Yazarlar için:
● Yazarlar öncelikle dergiye gönderecekleri yazının türü ile ilgili spesifik kriterleri derginin web-sitesinden kontrol etmelidirler.
● Daha sonra ilgili sayının çağrı metninde belirtilen teslim tarihine kadar Yazı Yükle bölümünden yazılar teslim edilebilir.
● TR DİZİN tarafından alınan karar gereğince, ampirik saha çalışmasına dayanarak oluşturulmuş olan (anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme tekniklerinin kullanıldığı durumlar) yazılar ilgili etik kurul onayını yetkili merciden aldıklarını ifade etmeli ve belgelendirmelidir. 2020 yılı öncesinde yapılan bir araştırmanın verilerini kullanan çalışmalarda etik kurul onayı gerekmemektedir.
● Dergi, kullanım izni alınmamış herhangi bir görseli (fotoğraf, resim, tablo gibi) basmaz, intihal içeren yazıları yayınlamaz ve ilgili etik kurul onayı alındığını kanıtlaması gereken, saha çalışması içeren yazıların bu onayı içermesini bekler.

Hakemler için:
● Hakemlere, kendilerine iletilen yazıları ilgili literatüre hakimiyet ve katkıları, sundukları argümanların analitik gücü ve metinlerin oluşturulma sürecinin şeffaflığı ekseninde değerlendirmeleri için 6 hafta süre tanınır. Hakemlerin, değerlendirmelerinde teşvik edici bir dil kullanmaları beklenmektedir.
● Hakemler değerlendirme raporunun gizliliğini korumak ile mükelleftir. Makalede etik ihlal ya da telif hakkı ihlali tespit edilmesi durumunda editörü bilgilendirmelidir. Hakemler, kendilerine iletilen metne ilişkin görüşlerinde yanlılık yaratabilecek herhangi bir çıkar çatışması olduğunu düşündükleri takdirde editörler ile iletişime geçerek yazıyı incelemekten vazgeçmelidirler.
● Yazının yayınlanabilmesi için her iki hakemin de olumlu görüş bildirmesi gerekir. Hakem raporlarının birbirleriyle çeliştiği durumlarda, 3. hakemin görüşüne başvurulur.

Etik Politika

Derginin Telif Haklarının Korunmasına Dair Şartlar ve Etik İlkeler belgesine erişmek için:

Feminist-Tahayyül_TELİF-HAKLARININ-KORUNMASINA-DAİR-ŞARTLAR-ve-ETİK-İLKELER