1(1) – Osmanlı Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında “Yeni” İzlekler

Osmanlı Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında “Yeni” İzlekler

Sayı Editörleri: Demet Gülçiçek & Emine Erdoğan


Sunuş: Feminist Tahayyül’e Giriş ve Geç Osmanlı’da Toplumsal Cinsiyet
Demet Gülçiçek ve Emine Erdoğan 

Araştırma Makaleleri

Hapiste Kadın Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Suçluluğu ve Kadınların Hapsedilmesi (1840-1919)
Gizem Sivri 

Feminizmin Lokalleşme Süreci: Osmanlı Kadın Hareketi Örneği
Demet Aslı Çaltekin 

Osmanlı’nın Son Döneminde Modern Evlilik: Türk Kadını Dergisi Örneği
Elif Mahir Metinsoy 

Çeviri

Cevaplanmamış Sorular
Joan W. Scott (Çeviren: Çağlar Karaca) 

Araştırma Notu

Bir Kadın Tarihi Araştırma Notu: Kadınsız İnkılap
Yaprak Zihnioğlu 

Kitap Değerlendirmesi

Kadın Belleği Dizisi II Üzerine
Özge Özdemir 

Söyleşi

Ebru Aykut ile Osmanlı Cinsiyet Çalışmalarında “Sıradan” ve “Dışarıda” Olanın Failliği Üzerine Bir Söyleşi
Demet Gülçiçek 

Tez Tanıtımı

Heteronormative ve İstikrarsızlıkları: Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Cinsellik
Ezgi Sarıtaş 

Sanat

Güneş Sokak
Alev Çınar