Feminist Tahayyül Sayı: 1

Dosya: Osmanlı Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında “Yeni” İzlekler

Sayı Editörleri: Demet Gülçiçek & Emine Erdoğan


Sunuş: Feminist Tahayyül’e Giriş ve Geç Osmanlı’da Toplumsal Cinsiyet
Demet Gülçiçek ve Emine Erdoğan 

Araştırma Makaleleri


Hapiste Kadın Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Suçluluğu ve Kadınların Hapsedilmesi (1840-1919)
Gizem Sivri 

Feminizmin Lokalleşme Süreci: Osmanlı Kadın Hareketi Örneği
Demet Aslı Çaltekin 

Osmanlı’nın Son Döneminde Modern Evlilik: Türk Kadını Dergisi Örneği
Elif Mahir Metinsoy 

Çeviri


Cevaplanmamış Sorular
Joan W. Scott (Çeviren: Çağlar Karaca) 

Araştırma Notu


Bir Kadın Tarihi Araştırma Notu: Kadınsız İnkılap
Yaprak Zihnioğlu 

Kitap Değerlendirmesi


Kadın Belleği Dizisi II Üzerine
Özge Özdemir 

Söyleşi


Ebru Aykut ile Osmanlı Cinsiyet Çalışmalarında “Sıradan” ve “Dışarıda” Olanın Failliği Üzerine Bir Söyleşi
Demet Gülçiçek 

Tez Tanıtımı


Heteronormative ve İstikrarsızlıkları: Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Cinsellik
Ezgi Sarıtaş 

Sanat


Güneş Sokak
Alev Çınar